54462811 2075619152533901 6977164712970551296 n

Prihláška do klubu – TU
GDPR – žiadateľ o členstvo v klube – TU
GDPR – člen – TU

 

Členstvo v SKO je dobrovoľné – členom klubu sa môže stať každá fyzická osoba bez ohľadu na štátnu príslušnosť, ktorá súhlasí so stanovami klubu a s predpismi na ne nadväzujúcimi, a má viac ako 18 rokov. Neplnoleté osoby sa môžu stať členmi klubu iba s písomným súhlasom svojho zákonného zástupcu.

  1. Členstvo v klube vzniká najskôr dňom podania úplnej prihlášky a zaplatením členského príspevku na dané obdobie.

  2. Členský príspevok je na rok 2020 je 10 euro, pre deti a mládež do 21 let zdarma.

  3. Bankové spojenie FIO:

    Číslo účtu: 2901583898/8330

    IBAN: SK2183300000002901583898

    BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

  4. Súčasťou prihlášky za člena klubu je aj súhlas s evidenciou a používaním osobných údajov v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov. Prihlášky sú archivované.

Zoznam zaplatených členských príspevkov – TU

 


 
Tvorba stranek pre chovatelov