Stanovy – TU

Slovenský klub obedience (SKO) vznikol 10. 9. 2018 a bol registrovaný Ministerstvom vnútra SR dňa 24. 9. 2018.

SKO je dobrovoľným športovým združením priaznivcov kynologického športu obedience. Účelom klubu je prostredníctvom svojich členov zabezpečovať a vykonávať kynologickú činnosť a aktívne sa podieľať na propagácii športu. Klub nie je registrovaný FCI. 

 

 

Transparentný účet

(Prehľad transakcií vám radi na požiadanie zašleme)

Číslo účtu: 2901583898/8330

IBAN: SK2183300000002901583898

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

Výbor

Denisa Ružová – predseda 

Ivan Urminský – člen výboru 

Jana Mazáková – člen výboru

 

Výcviková komisia

Jana Molnárová – predseda

Denisa Ružová – člen 

Ivan Urminský – člen

Barbora Harmanová – člen

 

KRK

Marcela Kavuliaková – predseda

Lucia Kišová – člen

Barbora Harmanová – člen

 


 
Tvorba stranek pre chovatelov