2020

Dátum Miesto Názov Rozhodca Organizátor FB
Propozície Výsledky
21. 3. Pezinok Welcome spring obedience cup J. Molnárová SK J. Molnárová TU TU  
4. 4. Hrabušice Pod Tatrami

L. Gabrielová CZ

J. Mazáková TU TU  
30.–31. 5. Galanta Majstrovstvá SKO detí a mládeže I. Skalická CZ SKO      

30.–31. 5.

Galanta Majstrovstvá SKO I. Skalická CZ SKO      
20. 9. Pezinok   A. Musilová CZ ? D. Ružová      
?. 10. Košice   M. Pandulová SK ? J. Mazáková      
28. 11. Pezinok   K. Barošová CZ D. Ružová      

 

 

2019

Dátum Miesto Názov Rozhodca Organizátor Výsledky
8. 6. Trnava Otvorené Majstrovstvá SKO K. Barošová CZ, J. Molnárová SKO TU
8. 6. Trnava Majstrovstvá SKO detí a mládeže K. Barošová CZ, J. Molnárová SKO  TU
5. 10. Košice   J. Molnárová D. Ružová TU
24. 11. Pezinok   I. Skalická CZ D. Ružová TU

 

 

 

 

Účasť na súťaži obedience  pod záštitou SKO je povolená psom s preukazom pôvodu aj bez neho.

Tieto súťaže nepatria pod organizáciu FCI jedná se o neoficiálne preteky, nie sú teda uznávané za hranicami Slovenskej republiky a nie sú uznávané ani organizáciami patriacimi pod Slovenskú kynologickú jednotu (napr. ZŠK SR).

 


 
Tvorba stranek pre chovatelov