Aktualizace stanov 2020 - TU

Stanovy – TU

Zápisnica z členskej schôdze (17. 12. 2019) – TU

Zápisnica z členskej schôdze (10. 11. 2018) – TU

Zápisnica schôdza výboru + výcviková komisia (26. 1. 2019) – TU

Výcviková komisia (10. 11. 2018) – TU

Rozhodnutie výboru SKO o výcvikovej komisii (25. 1. 2019) – TU

 


 
Tvorba stranek pre chovatelov