Prihláška adepta na rozhodcu - TU

Prihláška adepta na stewarda - TU

Poriadok pre menovanie rozhodcov, stewardov - TU

Štatút rozhodcu - TU

Štatút stewarda - TU

Hospitacie na rozhodcu - TU

 

Súťažný poriadok – TU (aktualizácia 11. 1.)

Skúšobný poriadok OBZ – TU (aktualizácia 5. 6.)

Skúšobný poriadok OB1, 2, 3 – TU (pridané 6. 6.)

Žiadosť o delegáciu rozhodcu, stewarda na preteky – TU

Výkonnostná knižka – TU

Vydané výkonostné knižky - TU

GDPR – TU

GDPR žiadateľ o VK – TU

GDPR držiteľ VK – TU

 

Aktualizace stanov 2020 - TU

Stanovy – TU

Zápisnica z členskej schôdze (17. 12. 2019) – TU

Zápisnica z členskej schôdze (10. 11. 2018) – TU

Zápisnica schôdza výboru + výcviková komisia (26. 1. 2019) – TU

Výcviková komisia (10. 11. 2018) – TU

Rozhodnutie výboru SKO o výcvikovej komisii (25. 1. 2019) – TU

 


 
Tvorba stranek pre chovatelov